Hloušek s.r.o. Mapa stránek Tisknout stránku

Zaměření dokončených staveb

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby je účelová mapa, která zachycuje nově vzniklou situaci po dokončení stavby.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby se vyhotovuje zejména:

  • Pro kolaudační řízení
  • Pro odbor technických sítí (OTS spravuje technickou mapu města)
  • Pro správce sítí (plynárny, elektrárny, vodárny, správce kabelových sítí apod.)
měříme svislosti měříme mosty