Hloušek s.r.o. Mapa stránek Tisknout stránku

Účelové mapy

Účelové mapy slouží k podrobné lokalizaci jevů a objektů na povrchu, pod povrchem a nad povrchem země.

Účelové mapy obsahují:

  • Polohopis (zakreslení zaměřených objektů a jevů)
  • Popisy (zaměřených objektů a jevů)
  • Výškopis (vrstevnice a výškové kóty zaměřených objektů a jevů)
  • Katastrální mapu (zakreslení průběhu pozemkových hranic podle aktuálního stavu na katastrálním úřadu)
  • Inženýrské sítě (zákres průběhu inženýrských sítí  z evidence jednotlivých správců)

Účelové mapy se vyhotovují zejména:

  • Pro projektové účely
  • Pro provozní účely organizací a závodů
  • Pro pozemkové úpravy
  • Jako dokumentace skutečného provedení staveb

Účelové mapy vyhotovujeme podle platných norem ve státním polohovém a výškovém systému.

měříme v přírodě měříme ve vodě měříme v zimě měříme v mlze romantika1 romantika2