Hloušek s.r.o. Mapa stránek Tisknout stránku

Inženýrská geodézie

Námi nabízené služby v oblasti inženýrské geodézie:

  • Účelové mapy velkých měřítek, technické mapy obcí, základní mapy závodů - zaměření polohopisu a výškopisu jako podkladu pro projekt (budov, komunikací, inženýrských sítí v obcích aj.), zjištění průběhu inženýrských sítí v dokumentaci správců, výpočet kubatur, řezy a profily terénem.
  • Dokumentace skutečného provedení stavby - zaměření dokončené stavby budovy nebo inženýrských sítí, přípojek podle požadavku stavebního úřadu a příslušného správce podzemních vedení, zpracování provádíme podle směrnic jednotlivých správců.
  • Vytyčování na stavbách - vybudování vytyčovací sítě stavby, vytyčení prostorové polohy, podrobné vytyčení podle požadavků stavby, činnost odpovědného geodeta, požadavky na vytyčení vyřizujeme operativně v krátkých lhůtách (777 855 591-5).
  • Současný stav budov (tzv. stavební měření) - zaměření geodetickými metodami, zpracování v digitálním tvaru, řezy vodorovné a svislé s okótováním, pohledy na fasády.
  • Měření posunů a sedání - osazení značek, přesná a velmi přesná nivelace, vyhodnocení
    zaměření a vykreslení podélných a příčných profilů např. vodními toky.
  • Zaměření geologických vrtů.
  • Zeměměřické práce při pozemkových úpravách komplexních i jednoduchých.
měříme v kolektoru měříme v potrubí měříme v blátě měříme v podzemí měříme v čistých provozech plynárny